Η πανεπιστημιακή κοινότητα να αναλάβει ευθύνες – Καθημερινή 21/02/2007

Το νομοσχέδιο είναι σαφώς βελτιωτικό σε σχέση με το υπάρχον καθεστώς, αλλά και άτολμο. Δεν συνιστά εκ βάθρων μεταρρύθμιση, ούτε δικαιολογεί τις κραυγές αρνητισμού όσων αντιμάχονται κάθε αλλαγή. Το νομοσχέδιο βελτιώνει το πλαίσιο αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Ομως η αυτοτέλεια ως προϋπόθεση αναβάθμισης του πανεπιστημίου προϋποθέτει ισχυρή πανεπιστημιακή διοίκηση: τόσο απέναντι σε κυβερνητικές και κομματικές πιέσεις, όσο και απέναντι σε ιδιωτικά και στενά συντεχνιακά συμφέροντα. Τα ΑΕΙ θα εξακολουθούν να ετεροκαθορίζονται από το κράτος σε ό, τι αφορά τους εισακτέους, τις μετεγγραφές, την ίδρυση νέων τμημάτων.

Οι διοικήσεις τους θα εξακολουθούν να υπόκεινται στους συσχετισμούς μεταξύ των κομματικών φοιτητικών παρατάξεων. Το νομοσχέδιο ορθά επεκτείνει το δημοκρατικό κεκτημένο, εισάγοντας καθολική ψηφοφορία για τους φοιτητές. Ομως μέτρο ποιότητας της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή. Το υπουργείο δεν τόλμησε αυτό που το ΕΣΥΠ και κινήσεις πανεπιστημιακών είχαν ζητήσει: την αναγωγή της ψήφου των εκλεκτόρων στο ποσοστό συμμετοχής. Αυτό θα αναζωογονούσε τη δημοκρατική διαδικασία, παρέχοντας ουσιαστική νομιμοποίηση στις εκλεγμένες πανεπιστημιακές αρχές. Η αναβάθμιση των σπουδών είναι προϋπόθεση για να μπορεί το δημόσιο ΑΕΙ να υπηρετεί τη γνώση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ομως τα ζητήματα αυτά δεν ρυθμίζονται όλα νομοθετικά, προϋποθέτουν γενναία ανάληψη ευθυνών από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Προϋποθέτουν επίσης ουσιαστικό διάλογο, και ανοιχτά ΑΕΙ.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_21/02/2007_216649

You May Also Like