Χωρίς Κατηγορία

Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη – Εθνική Έκθεση, Ελλάδα, Ιούνιος 2017

Χωρίς Κατηγορία 19 Ιουνίου, 2017 0 Comments

Αυτή είναι η τέταρτη από μια σειρά Εθνικών Εκθέσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της νέας φάσης του προγράμματος Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, κυρίως λόγω σοβαρών εγχώριων σφαλμάτων, αλλά και έντονων κενών στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, όπως και της ατυχούς διαχείρισης της κρίσης της Ευρωζώνης. Παρόλο που η κρίση προκλήθηκε…

read more