Συνέντευξη στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ – 11/2/2015

Ο Γιώργος Παγουλάτος απαντά στις ερωτήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, σχετικά με το ρόλο της τρόικα, αλλά και το χρέος.

Ερώτηση 1η: Βλέπετε πιθανή την  αντικατάσταση ή την κατάργηση της τρόικα; Θα μπορούσε να υπάρξει μια θεσμική διευθέτηση έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, όπως αυτά της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της λογοδοσίας;

Ερώτηση 2η: Υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικού θεσμικού δρόμου για το χρέος, όπως για παράδειγμα μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία ή μια διάσκεψη για το χρέος; Είναι δυνατή μια τέτοιου τύπου επιλογή, δεδομένων των πολιτικών συσχετισμών στην Ευρωζώνη;

Ακολουθεί το video της συνέντευξης

You May Also Like