ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Bασ. Σοφίας 49, ΤΚ 10676 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 7257 110, (111)
E-mail:  [email protected], [email protected]
E-mail (assistant): [email protected]